Số tài khoản Công ty Du lịch Tugo

THÔNG BÁO THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Kính gửi: Quý khách hàng

Bằng hình thức thông báo văn bản này, Công ty CP Dịch vụ Du Lịch và Thương Mại Tugo thông báo đến Quý khách hàng với thông tin chi tiết về Tài khoản như sau:

STT

 

SỐ TÀI KHOẢN

TÊN NGÂN HÀNG

PHÒNG GIAO

DỊCH

1

CTY CP ĐV DU LỊCH VÀ

THƯƠNG MẠI TUGO

0331000463846

VIETCOMBANK

Chi nhánh HCM

2

CTY CP DV DU LỊCH VÀ

THƯƠNG MẠI TUGO

233088119

ACB

Chi nhánh Bến

Thành, HCM

3

CTY CP DV DU LỊCH VÀ

THƯƠNG MẠI TUGO

14410000128788

BIDV

CN Thống Nhất -

HCM

 
Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Thương mại Tugo trân trọng thông báo đền Quý khách hàng được biết để thuận tiện trong việc thực hiện Giao dịch./.