Tour Trung Quốc

-5%
 BẮC KINH - TRÙNG KHÁNH 5N5D - KS 5 SAO CAO CẤP - KHỞI HÀNH T5, T6  BẮC KINH - TRÙNG KHÁNH 5N5D - KS 5 SAO CAO CẤP - KHỞI HÀNH T5, T6
18,999,000₫ 19,999,000₫
-13%
 ĐẢO HẢI NAM 4N4Đ: HAWAII PHƯƠNG ĐÔNG - KS 4-5* - HAINAN AIRLINES  ĐẢO HẢI NAM 4N4Đ: HAWAII PHƯƠNG ĐÔNG - KS 4-5* - HAINAN AIRLINES
12,990,000₫ 14,990,000₫
-13%
 ĐẢO HẢI NAM 5N5Đ: HAWAII PHƯƠNG ĐÔNG - KS 4-5* - HAINAN AIRLINES  ĐẢO HẢI NAM 5N5Đ: HAWAII PHƯƠNG ĐÔNG - KS 4-5* - HAINAN AIRLINES
13,990,000₫ 15,990,000₫
-12%
 TÂY TẠNG – EVEREST: LHASA –SHIGATSE – EVEREST BASE CAMP – SHIGATSE – LHASA 7N6Đ  TÂY TẠNG – EVEREST: LHASA –SHIGATSE – EVEREST BASE CAMP – SHIGATSE – LHASA 7N6Đ
43,999,000₫ 49,999,000₫
-7%
 TÂY TẠNG: LHASA– TSETANG – SHIGATSE 7N6Đ  TÂY TẠNG: LHASA– TSETANG – SHIGATSE 7N6Đ
39,990,000₫ 42,990,000₫
-10%
 TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ  TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 5N4Đ
17,999,000₫ 19,999,000₫
-9%
 TOUR THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 6N5D  TOUR THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 6N5D
19,990,000₫ 21,990,000₫
-8%
 TRÙNG KHÁNH - NGA MI - CỬU TRẠI CÂU 7 NGÀY 7 ĐÊM  TRÙNG KHÁNH - NGA MI - CỬU TRẠI CÂU 7 NGÀY 7 ĐÊM
21,990,000₫ 23,990,000₫
-6%
 TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG - 5N4D  TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG - 5N4D
14,990,000₫ 15,990,000₫
-6%
 TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG 6 NGÀY 5 ĐÊM  TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG 6 NGÀY 5 ĐÊM
15,990,000₫ 16,990,000₫